Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.07.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 75 0 0 0
2 3-DMTM 140 0 0 0
3 4-DMTM 140 0 0 0
4 5-DMTM 60 0 0 0
5 6-DMTM 80 0 0 0
6 7-DMTM 150 0 0 0
7 8-DMTM 120 0 0 0
8 9-DMTM 40 0 0 0
9 10-DMTM 120 0 0 0
10 11-DMTM 140 0 0 0
11 12-DMTM 60 0 0 0
12 13-DMTM 105 0 0 0
13 14-DMTM 80 0 0 0
14 16-DMTM 140 0 0 0
15 18-DMTM 80 0 0 0
16 19-DMTM 200 0 0 0
17 20-DMTM 80 0 0 0
18 21-DMTM 85 0 0 0
19 22-DMTM 90 0 0 0
20 24-DMTM 60 0 0 0
21 25-DMTM 100 0 0 0
22 26-DMTM 60 0 0 0
23 27-DMTM 140 0 0 0
24 28-DMTM 95 0 0 0
25 30-DMTM 120 0 0 0
26 32-DMTM 100 0 0 0
27 34-DMTM 60 0 0 0
28 36-DMTM 120 0 0 0
Jami 2840 0 0 0