Image CMS https://oqdaryomtb.uz/oz/ https://oqdaryomtb.uz/oz/ Sun, 03 Jul 2022 08:52:14 GMT <![CDATA[Hujjatlar / Мактабгача таълим вазирлиги меъёрий ҳужжатлари]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/ministry_acts https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/ministry_acts Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:13:29 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Maktabgacha ta'lim vazirligi me'yoriy hujjatlari]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/ministry_acts https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/ministry_acts O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:13:29 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Ҳукумат меъёрий ҳужжатлари]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/government_acts https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/government_acts Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мактабгача таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:09:13 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Hukumat me'yoriy hujjatlari]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/government_acts https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/government_acts O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:09:13 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Президент меъёрий ҳужжатлари]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/president_acts https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/president_acts Ўзбекистон Республикаси Президентининг мактабгача таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:02:44 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Prezident me'yoriy hujjatlari]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/president_acts https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/president_acts O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:02:44 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Таълимга оид қонунлар]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/laws https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/laws Ўзбекистон Республикасининг таълимга оид қонунлари

]]>
Sun, 29 Apr 2018 15:47:34 GMT 3
<![CDATA[Hujjatlar / Ta'limga oid qonunlar]]> https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/laws https://oqdaryomtb.uz/oz/documents/laws O‘zbekiston Respublikasining ta'limga oid qonunlari

]]>
Sun, 29 Apr 2018 15:47:34 GMT 3